POLITICA GDPR A ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm in serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Ne-am luat angajamentul ca să vă păstrăm datele în siguranță!

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia vă păstrează datele în siguranță. Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale (atât din punct de vedere fizic cât și electronic) pentru protejarea și securizarea datelor.

Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră preluate și prelucrate de către Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia?

Atunci când există o relație de colaborare între noi și dumneavoastră (candidat angajare, angajat, client și/sau furnizor), ne oferiți acces la câteva date cu caracter personal. Dintre acestea putem aminti:
CNP, Vârsta, Data Nașterii, Cetățenie, Data Emiterii, Data Expirării, Număr Telefon, Locul Nașterii, Naționalitate, Nume și Prenume Mama & Tata, Stare Civilă, Sex, Etnie, Religie, Semnătura, Poza, Grupa de sânge, Informații de natura Juridică, Studii și certificări, Adresa Fizică, Adresa E-mail, Date din CI, Certificat Naștere, Dosar Medical, Înregistrări Audio-Video, Situația Școlară.

Informațiile prezentate mai sus sunt necesare în realizarea documentației obligatorii pentru realizarea activităţilor de învățământ. Preluarea de date cu caracter personal se face în majoritatea cazurilor în varianta fizică, ca ulterior să fie tehnologizată (transformată electronic) și introdusă în programele informatice destinate activităţii noastre. Aceste programe informatice au bazele de date stocate fie local într-un ecosistem de backup redundant și securizat sau pe serverele naționale/la furnizorii aplicațiilor și sunt protejate împotriva accesului neautorizat. Toate documentele și serviciile noastre ce implică preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal au fost construite în așa fel încât să conţină o clauză de confidențialitate și/sau un paragraf prin care se solicită consimțământul dumneavoastră in preluarea și prelucrarea acestora.


Mai jos sunt câteva exemple de situații in care noi Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia folosim aceste date:

 • Realizare înscrieri elevi;
 • Realizare transferuri, diplome, burse și alocații;
 • Realizarea registrelor de acte de studii, și proceselor de notare prin catalog letric;
 • Realizarea diverselor evenimente școlare;
 • Realizare concursuri angajare;
 • Realizarea contractelor de angajare;
 • Realizarea delegațiilor și a adeverințelor;
 • Realizarea contractelor de colaborare cu terții;
 • Realizarea contractelor de vânzare/cumpărare;
 • Desfăşurarea activităţii interne de management și centralizare a informațiilor preluate de la elevi, părinți/tutori, clienți și colaboratori (persoane fizice sau juridice) sau din diverse activităţi comerciale, stocarea lor pe bază de îndosariere și ulterior arhivare in Arhiva proprie;
 • Diverse acţiuni financiar-contabile și juridice;
 • Diverse activităţi operaţionale și administrative.

Permisiunile și drepturile dumneavoastră:

 • Aveți posibilitatea de exprimare a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Aveți dreptul de a rectifica datele daca acestea nu sunt corecte;
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a restricționa utilizarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de ștergere.

Prin informațiile prezentate mai sus, putem afirma cu tărie că, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia a luat toate masurile de securitate necesare (fizice și electronice), pentru a vă aduce la cunoștință și proteja modelul de funcționare, preluare și prelucrare, cât și aspectele legate de confidențialitate și consimțământ, în ceea ce priveşte manipularea datelor cu caracter personal.