Viziunea și misiunea școlii

Formarea personalității și a caracterului uman a fost din totdeauna o preocupare a școlii.


Viziunea școlii noastre este să rămână o școală performantă și în același timp utilă, necesară pentru comunitate având în vedere activitatea desfășurat de dascălii acestei scoli, de pregătire și educare a elevilor și pentru continuarea studiilor în învățământul liceal și profesional.


Când rostești cuvântul misiune te gândești la rolul și scopul pe care și-l propune o instituție într-un anumit domeniu. Misiunea școlii este dublă; aceea de a contribui la alegerea de către elev a unei meserii și mai ales aceea de al forma ca om, ca personalitate distinctă, pozitivă cu trăsături care să-l ajute să se integreze în societate.

Misiunea școlii pune accentul atât pe însușirea de cunoștințe cât mai ales pe învățarea de metode și tehnici de învățare și muncă intelectuală, de creativitate, de identificare, găsire și utilizare a informațiilor, de analiză, sinteză și prelucrare a acestora.


Școala noastră are și va avea ușile deschise pentru toți cei care au nevoie de educație, indiferent de etnie și religie și oferă posibilități de educare tuturor celor interesați, în scopul afirmării individuale și conviețuirii armonioase în societate, în spiritul normelor democratice și comunitar europene.


Școala, ținând cont de calitatea ei de comunitate și pusă în slujba comunității, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simții competent, legat de alții și autonom.

Oferă fiecărui elev posibilitatea de a se forma pe o rută personală, de a-și continua studiile în formele de învățământ liceal și mai apoi superior.


Școala noastră dezvoltă capacitatea de adaptare și orientare într-o societate aflată într-un proces continuu și rapid de schimbare.


Școala urmărește să asigure ciclul de bază al educației la un nivel calitativ care să permită elevilor admiterea în învățământul liceal.

Prin colaborarea între catedre dorim să asigurăm o coerență în actul didactic al instituției, în care să se armonizeze toate disciplinele predate cu un singur scop: dezvoltarea unei personalități echilibrate, tolerante, dinamice și responsabile.

Printr-o implicare directă a elevilor în activitatea lor de formare dorim să dezvoltăm în egală măsură spiritul civic clar și respectul față de un sistem de valori care să asigure o dezvoltare socială echilibrată în localitatea noastră și oriunde ei s-ar putea afla cândva.


Elevii noștri îi dorim în permanentă competiție cu elevii altor școli, dar în același timp îi dorim toleranți, cu spirit civic, disputele trebuie să rămână în sfera valorilor și nici un caz să coboare în sfera personală.


Prin participarea la diferitele activități la nivelul municipiului nostru, dorim să arătăm tuturor că școala noastră își aduce contribuția dezvoltarea orașului nostru.