ADMITERE

Admitere învățământ liceal de stat

GHIDUL CANDIDATULUI - ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, DUAL ȘI PROFESIONAL

Descarcă aici

OMEC_4317 cu modificările și completările ulterioare  la OMEN nr. 4948_2019 Admitere liceu.

Descarcă aici

Ordin 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar

Descarcă aici

Metodologie de organizare admitere învățământ liceal stat

Descarcă aici

Ordin 5532/2019 cu modificările și completările ulterioare  la OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar

Descarcă aici

ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual 2020-2021

OMEC 4326-2020  Cu modificările și completările ulterioare, OMEC 5068-2016 Admitere profesională.

Descarcă aici

OMENCS 5068/2016 Metodologie admitere invatamant profesional de stat.

Descarcă aici

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017 

Descarcă aici

OMEN nr. 5087/30.08.2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021.

Descarcă aici

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

Descarcă aici

Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului Național al calificărilor pentru anul şcolar 2020-2021.

Descarcă aici